משפחה וקהילה

בקבוקים לילדים

היו מזמן מקור לדאגה של הורים, רופאי ילדים וצרכנים. כבר בשנות העשרים של המאה העשרים הוכח כי הבקבוקים שבהם נמכרו רוב המוצרים לילדים מסוכנים לבריאותם כיוון...

איך מחשבים מדד תשומות הבניה

מדדים מבוססי קלט מבוססים על שינויים בעלויות התשומות שנבחרו מתוך סל עבודה וחומרי בנייה. מדדים מבוססי תפוקה מבוססים רק על שינויים במחיר הייצור, ולא על עלויות...