הסרת צו מבנה מסוכן – בדיקת מבנה מסוכן‏

כיצד מתבצעת הסרת צו מבנה מסוכן?

הסרת צו מבנה מסוכן הינה באחריות בעלי הנכסים והרשויות העירוניות בכל עיר האחראית על אכיפת נושא המבנים המסוכנים.

הסרת צו לבניין מסוכן היא למעשה יישום ההנחיות המפורטות בדו"ח מהנדס מבנים מסוכנים, בליווי צמוד של מהנדס מטעמך או ע"י הקבלן המבצע שיבדוק את הליקויים ויפקח על ביצוע הפעולות הנדרשות לביטול הצו.

בהתאם להוראות מהנדס בניין, יש להסיר צו מבנה מסוכן בבניין עם ליקויי בטיחות בתוך פרק זמן של 90 יום בדרך כלל, אך מספר זה יכול להיות שונה והזמן המוקצב לך להסרת הצו הינו בהתאם לרמת הדחיפות והסכנה הנשקפת לדיירי הבניין ו/או עוברי אורח. ללא קשר למספר הימים המצוין בדו”ח, יש לראות בצו מבנה מסוכן קריאה לתיקון הפגמים ללא דיחוי. רשויות העיר פועלות בשיתוף פעולה הדוק עם המשטרה המקומית, שירותי הכבאות וגורמים נוספים על מנת להבטיח את ביטחון הציבור ובטיחות התושבים.

 

מי אחראי על הסרת צו לבניין מסוכן?

האחריות לביטול צו מבנה מסוכן היא של בעלי נכסים אשר בתוך תקופה של 30 עד 90 יום נדרשים לבטל את הצו שניתן לבניין או למתחם בו הם מתגוררים או משכירים לצד שלישי.

הזמן המוקצה לטיפול ניתן כאמור בדוח מהנדס בניין מסוכן מהרשות המקומית. כאשר אתה מקבל צו מבנה מסוכן, עליך לשקול את האפשרויות הקיימות עבור סוג זה של תהליך.

צד שלישי כגון דייר אינו אחראי להסרת צו מבנה מסוכן או להסרת המפגע. בעל הנכס הוא האחראי לטפל בליקויים המופיעים בדו”ח, תוך פרק הזמן המצוין בדו”ח.

 

מהו תהליך הסרת צו מבנה מסוכן?

הסרת צו מבנה מסוכן למעשה מסירה את הסכנות בבניין שלך. מרגע קבלת הצו יש לכם אפשרות לבחור בקבלן המלווה במהנדס מטעמו או מטעמכם ורק לאחר ביצוע העבודה כדין על פי הנחיות המהנדס, יש לבקש ממהנדס הרשות להגיע לביקור חוזר על מנת לבדוק את מצב המבנה לאחר ביצוע התיקונים, ואם יתברר שהתיקונים אכן בוצעו כהלכה, יתקבל אישור בכתב מאת המהנדס שהבניין בטוח ואינו מסוכן. השלב האחרון בתהליך הוא קבלת אישור בכתב כי המבנה הוסר מרשימת המבנים המסוכנים של הרשות המקומית.

צו מבנים מסוכנים מטעם העירייה יינתן למבנים בערים בארץ שיש בהם מפגעי בטיחות העלולים לסכן את דיירי הבתים המשותפים או את הציבור הרחב, ולאחר זיהוי מבנים לא בטיחותיים הדורשים ביצוע תיקונים דחופים.

 

שיקום מבנים בעלי ליקויים בטיחותיים

עבודות השיפוץ עשויות להיות נקודתיות או מקיפות יותר, בהתאם להחלטת בעלי הנכס בבניין המשותף. כאשר מטפלים במפגעים של פיסת טיח או בטון, אין צורך בשיקום כללי של הבניין כולו אם מדובר בבעיית ליקויים נקודתית בלבד ולא בבעיית נזקים כוללת לכל המבנה, אבל זה כאמור נתון לשיקול דעתם של בעלי הדירות בכל בניין משותף.

מהנדס בניין מטעם העירייה מגיע לרוב לאחר קבלת תלונות על מפגעים בטיחותיים בבניין. לאחר בחינת המפגעים מוציא המהנדס דו"ח מהנדס המראה ליקויים שנמצאו במבנה המשותף, הדבר מצריך התערבות מהירה מצד קבלן האמון על ביצוע התיקונים לטובת שמירה על בטיחות המבנה.

בשלב זה יש להודיע ​​לעירייה כי העבודה בוצעה בהתאם להנחיות. אם העבודה אכן הושלמה על ידי קבלן מוסמך, אז מהנדס בניינים מסוכנים יאשר זאת ואם כן, לאחר שיוודא שהעבודה בוצעה על פי כל ההנחיות.

זקוקים להמלצה על קבלן לחידוש מבנים? קבוצת חי מבראשית היא הבחירה המועדפת. מדובר בקבלן רשום ולמעשה בקבוצת חברות לשיפוץ מבנים ובניינים, ביצוע עבודות בגובה, איטום גגות ועוד. כתובת אתר קבוצת חי מבראשית: www.highisrael-building.co.il

בניינים ריקים או נטושים

עם השנים יותר ויותר מבנים מתיישנים וחלקם המועט אף הופכים נטושים. לבניינים ריקים או נטושים אלו יש לרוב סיכון גבוה לגרום נזק לשכונה שמסביב. פינוי מבנים אלה עשוי לעלות ביוקר, אך לרוב הוא הכרחי לביטחון הציבור. החוק קובע כי כאשר מבנה נחשב מסוכן, באחריות הבעלים להרוס או לתקן את המבנה. אם הם מסרבים לעשות זאת, אז זה הופך לאחריות הממשלה.

למהנדס בניינים מסוכנים מטעם הרשות המקומית יש סמכות להורות לבעלים לעשות דברים מסוימים, כגון:

1. הסרת צו בנייה מסוכן תוך 30 יום.

2. לתקן את המבנה המסוכן ולהפוך אותו בטוח לשימוש תוך 90 יום מיום קבלת דו"ח בדיקה לתיקונים כאמור בבניין האמור.

3. להרוס ולהוציא חומרים מסוכנים מהאתר.

תפריט נגישות